Quality & Qualifications Ireland (QQI)

 

QQI is the state agency responsible for promoting the quality, integrity and reputation of Ireland’s further and higher education system. Ensuring that learners achieve qualifications that are valued nationally and internationally. Providing trusted information on the qualifications included on the National Framework of Qualifications.

 

 

 

 

 

 

 

Is é QQI an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as cáilíocht, ionracas agus clú den chóras breisoideachais agus ardoideachais in Éirinn a chur chun cinn. Ag cinntiú go mbainfidh foghlaimeoirí cáilíochtaí amach a bhfuil meas orthu go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Ag cur eolas iontaofa ar fáil faoi na cáiliochtaí atá san áireamh sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.